O nas

Region północno-wschodniej Polski – ujęty administracyjnie jako Województwo Podlaskie– to niezaprzeczalnie ostoja dziewiczych lasów, jezior, rzek, obszarów bagiennych – krain pełnych fauny i flory. To także zróżnicowana wielokulturowość. Zygmunt Gloger, rodzina Lutosławskich, Czesław Miłosz, Ludwik Zamenhof, Andrzej Strumiłło, Wiktor Wołkow, Simona Kossak, Lech Wilczek – to tylko wybrana garstka twórców, którzy związali swój los z pięknem tych ziem. Pięknem, której urodę dostrzegł i zapisywał na ruchomych obrazkach Włodzimierz Puchalski, a którą to „Piórkiem i węglem” tak uroczo przedstawił Wiktor Zin. Tutaj zachowały się dwory, pałace, architektura sakralna i etniczna. Osobliwy charakter Podlasia przejawia się też w werbalnym zaśpiewie kresowym – co świetnie ukazuje „Konopielka” czy też serial: „ U Pana Boga w ogródku” . Tutaj też rozwijają się prężnie innowacyjne techniki zapisu filmowego, do których należy animacja komputerowa 3D. Przykładem może być nominowana do Oscara „Katedra” – Tomasza Bagińskiego.

Misją Podlaskiego Regionalnego Funduszu Filmowego (PRFF) jest tworzenie – ale także zachowanie – filmowego dziedzictwa Województwa Podlaskiego. Szczególnie chcielibyśmy partycypować w edukacji filmowej, dedykowanej różnym grupom wiekowym.

Poniżej przedstawiamy wybór zwartych celów, które stanowią kierunkowskazy naszych zamierzeń:

  • Popularyzowanie i upowszechnianie kultury filmowej.
  • Stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej w zakresie kinematografii na etapie produkcji, rozpowszechniania, dystrybucji, jak również promocji filmów.
  • Działanie na rzecz rozwoju produkcji audiowizualnej w Polsce.
  • Działania mające na celu wsparcie dla produkcji filmowej (filmy długo-, średnio, krótkometrażowe -animowane, dokumentalne, fabularne.
  • Wzmacnianie tożsamości, wsparcie rodzimych twórców, działania z zakresu kinematografii polegające na koprodukcji i produkcji filmów o tematyce regionalnej związanej z woj. Podlaskim, co przyczyni się do ożywienia gospodarczego województwa i tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Wsparcie dla projektów edukacji filmowej.
  • Wsparcie dla zachowania dziedzictwa filmowego – archiwizacja, digitalizacja.
  • Wsparcie dla kinematografii, jako środka służącego promocji regionu