WYGRAĆ Z PRZEZNACZENIEM (OVERCOMING FATE) zakwalifikowane na Auckland Festival of Photography 2021

2 x Foto z filmu: WYGRAĆ Z PRZEZNACZENIEM (OVERCOMING FATE) zakwalifikowane na Auckland Festival of Photography 2021. 1-sze rozpoczyna okładkę katalogu (górny lewy róg: Dwóch bojców na nieistniejących już schodach „na Muszli” + 29 strona w katalogu).

Drugie w linku:

https://www.photographyfestival.org.nz/programme/detail.cfm?exhibition_id=2572&exhibition_date=1-jun-202